Вкусни образователни градинки за децата на България

ВСЕКИ МОЖЕ да си направи „Вкусна градинка“ - един любим за всички образователен кът в двора на детската градина или училището, където децата, възпитателите и родителите заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове. Това е лесен и забавен начин, по който «зелената» теория се превръща в житейска опитност, чрез игра и преживяване сред Природата.

Искрено се надяваме, общността на вкусните градинки да порастне и да стигне до всяко кътче на нашата красива и плодордна България.

Ако вие вече си имате "вкусна образователна градинка", пишете ни и ни изпратете снимки и кратко описание на вашата градинка.

 

ПИЛОТНА ГРАДИНКА в София - ЦДГ №93 "Славейче", кв.  Лозенец, София - започната през сезон - 2011

Това е пилотната образователна био-градинка, която беше създадена по инициатива на Фондация "ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие" в рамките на проект "Вкусната био-градинка - алтернативно образование за най-малките" с финансовата подкрепа на Фондация "Екообщност" по програма Място за живот, 2011

ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ "ВКУСНИ ГРАДИНКИ" на София, които започнахме през 2012

Тези градинки се реализират в рамките на проект на Фондация ЗАЕДНО, наречен "Вкусните градинки - уроци от Природата за всички" с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"

ПЕТ НОВИ ВКУСНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ГРАДИНКИ из цяла България, които създадохме през сезон 2013 - 2014 в рамките на проект на Фондация ЗАЕДНО, наречен: "Солидарна мрежа на вкусните образователни био-градинки на България" и се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. в периода 1 август 2013 – 31 юли 2014.

 

ДВЕ СОЛИДАРНИ ВКУСНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ БИО-ГРАДИНКИ създадени с подкрепата на частен спонсор от Варна.
Дълбок поклон и благодарност за този жест на човечност и грижа за общото ни бъдеще.

 

СОЛИДАРНИ ВКУСНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ БИО-ГРАДИНКИ - създадени с доброволния труд на местната общност през сезон 2013 - 2014

ОЩЕ ГРАДИНИ, за които си струва да знаете:


 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ БИО-ГРАДИНИ създадени в двора на училището, за които си струва да знаете:

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ЯДИВНА ГРАДИНА в двора на детския научен музей МУЗЕЙКО, София

  • Умната градинка на Музейко, създадена по nроект GARDENStoGROW, съфинансиран от европейската програма Erasmus+. В проекта са включени водещи организации от Италия, Северна Ирландия, Испания и България, сред които Детски музеи, детски градини, университети и изследователски центрове.

 

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top