ОДЗ №7 „Детелина”, кв. Гоце Делчев

Име на вкусната био-градинка: "Детелина"

Наименование на учебното заведение: ОДЗ 7  "Детелина"

Населено място: София, р-н Триадица

Възрастова група: 3-7 г.

Създаваме вкусна образователна био-градинка, тъй като: образователният процес в нашата детска традина  е насочен към  успешна  природосъобразна социализация на детето /образователно предписание "Неогея"/и към изграждане на личностни и социални компетентности, необходими за екологична грамотност и вземане на решения, влияещи положително на качеството на околната среда/програмна система „Ръка за ръка”/.

С вкусната градинка, ние ще усеем да осигурим на детето емоционални преживявания  със семейство, учители и връстници.Ще обследва и преоткрива по нов начин природата , ще усвоява умения за индивидуална и колективна екологична дейност, ценностни ориентации и готовност за опазване на природата.

Нашата мечта за вкусната био-градинка е... да се превърне в любимо място за общуване и изграждане хармонична връзка на детето с природата.

Празник на реколтата в ОДЗ 7 "Детелина", 27 септември 2012

 

Празникът на първата реколта във "вкусната градинка" на 7 ОДЗ "Детелина" беше съчетан с откриването на новата учебна година. Богата музикална програма зарадва и напълни сърцата на всички гости. 

Домакини на празника бяха всичките 350 деца от ОДЗ "Детелина" и техните прекрасни учители. Директорката, Г-жа Семизорова, с гордост показа "вкусната реколта" на официалните гости на празника, а те бяха много:

г-жа Ирена Димитрова - директор на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" в Столична община

  • г-жа Ирена Николова - Главен експерт “Организация и контрол”, дирекция Култура към Столична община
  • г-жа Лора Заркова - Главен експерт “Организация и контрол”, дирекция Култура към Столична община
  • Г-н Емил Миков - гл. експерт към дирекция „Образование”, Столична Община
  • Мария Шопова - гл. експерт към дирекция „Образование”, Направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости", Столична Община
  • г-н Стоян Николов Начев, кмет на Район "Триадица"
  • г-жа Силвa Аврамова, заместник кмет на Район "Триадица"

 

Сърдечно БЛАГОДАРИМ за подкрепата, добрите думи и пожелания за развитие на вкусните градинки.

Subscribe to RSS - ОДЗ №7 „Детелина”, кв. Гоце Делчев

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top