Проекти и събития

ВКУСНАТА ГРАДИНКА - уроци от природата за всички

ВКУСНАТА ГРАДИНКА е «зелена класна стая», в двора на детската градина или училището, в която децата, учителите и родителите получават безценни уроци директно от Природата, докато заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове. Тя е много популярна по света практика за интегрално екологично образование чрез преживяване и формиране на устойчиви навици и умения за живот.

В периода 2010 - 2018 г., ние от Фондация “ЗАЕДНО”, в партньорство с учители, експерти и образователни институции от цялата страна, създадохме повече от 30 “вкусни образователни био-градинки” в дворовете на общински детски градини в София, Бургас, Видин, Варна, Пловдив, Сливен и Балчик, където повече от 10 000 деца, техните родители и представители на местните общности, получиха безценни уроци по устойчив начин на живот, приложна екология и социални умения, докато заедно създаваха градинките си и се грижеха за отглеждане на богата и разнооразна реколта.

Повече от 500 учители, педагози, директори и членове на родителски настоятелства взеха активно участие в изграждането на био-градинките и провеждането на интерактивни мултидисциплинарни учебни занимания в тях.

Използвайки богатия опит, насоки и ресурси в областта на “ученето чрез преживяване сред ядивната градина”, споделени от големите образователни асоциации на САЩ, Великобритания и Австралия, както и собствения си практически опит, ние създадохме и споделихме с всички, колекция от полезни и практични ресурси, които подпомагат и развиват капацитета на учителите да използват “зелената класна стая на вкусната био-градинка” като инструмент за мултидисциплинарно обучение, базирано на принципите на ученето чрез лично преживяване и откривателския подход - http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/41

Ние сме дълбоко убедени, че “Вкусната биоградинкае форма на обогатяващо живота образование, чрез която се изграждат трайни умения и нагласи за устойчив начин на живот и спомага за пълноценното развитие на физическата, интелектуална и емоционална интелигентност на децата, младите хора и местните общности. Добрите резултати и позитивното въздействие, които наблюдавахме при работата с деца със специфични образователни потребности, ни дава увереност, че “вкусната био-градинка” може да бъде използвана и като терапевтичен и социализиращ инструмент с богат капацитет при работа с деца с физически и ментални увреждания, както и за деца, живеещи в среда на висок социален, етнически и икономически риск.

За периода от 2010 – 2016 година, реализирахме следните ключови стъпки за въвеждане и интеграция на “Вкусната образователна градинакато добра практика за интердисциплинарно обучение чрез лично преживяване:

 

 • СЪЗДАДОХМЕ БРАНД , ВИЗИЯ И ПОЗИТИВЕН ИМИДЖ на вкусната образователна био-градинка в България насочена към предучилищната възраст – деца 3-6 години.

 • ИНИЦИИРАХМЕ и ПОДКРЕПИХМЕ създаването на повече от 20 пилотни “ВКУСНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ БИО-ГРАДИНКИ” в общински детски градини, които се намират в градовете София (11), Пловдив, Видин, Бургас, Варна и Сливен и др

 • РАЗРАБОТИХМЕ НАРЪЧНИК и КОЛЕКЦИЯ ОТ СЪДЪРЖАНИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЕН ХАРАКТЕР, която е свободно достъпна в он-лайн и печатен формат - насоки, схеми, инструкции, инструменти и помагала за провеждане на пълноценни занимания и уроци с деца на възраст 3-6 г.

 • ПРОВЕДОХМЕ ОБУЧЕНИЕ за повече от 500 учители, родители, студенти и НПО от цялата страна

 • ВЪВЕДОХМЕ ТЕМАТА ЗА ПЕРМАКУЛТУРНИТЕ ЕТИКИ И ПРИНЦИПИ за нуждите на “вкусната биоградина” чрез национална училищна кампания – www.etika.zaedno.net и мобилизирахме за активно участие повече от 100 училищни екипа от цялата страна

 • ИЗГРАДИХМЕ ДИНАМИЧНА УЕБ ПЛАТФОРМА СЪС СВОБОДНО ДОСТЪПНИ РЕСУРСИ www.gradinka.zaedno.net – с над 52 000 посещения годишно, която предоставя пълнотекстова БИБЛИОТЕКА за свободно ползване на РЕСУРСИ и стимулира развитието на солидарна общност за взаимна подкрепа между екипите на градинките чрез профили на градинките, месечен Електронен Бюлетин и комуникация в социалните форуми.

 • Оказваме текуща ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА на екипи от цялата стана, който работят за фондонабиране и създаване на собствени образователни градини.

 • През 2015-2016, реализирахме и първата училищна образователна биоградина, която нарекохме РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ (http://107.zaedno.net). Това е първата градина изцяло планирана , създадена и обгрижвана от учениците 1-7 клас като цялостна интензивна екосистема, в която се търси висок индекс на биоразнообразие. За целите на градината изработихме колекция от табла за самообучение и самостоятелна работа по тематични проекти в градината - http://107.zaedno.net/tabla

 • През сезон 2017 – ще работим за разработване на Ресурси, който ще помогнат на учителите да преподават темите от учебния материал за 1-4 клас с практични занимания в биоградината, както и за популяризиране на Растящата класна стая, като зона, в която могат да се провеждат практични занимания и уроци свързани с учебния материал.

Постигнатите резултати реализирахме в рамките на пет основни проекта на Фондация ЗАЕДНО с подкрепата на следните спонсориращи организации: Програмата на Чарлз Стюъд Мот чрез Фондация Екообщност, Фондация Америка за България и Конфедерация Швейцария чрез “Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”, Френската асоциация за солидарен туризъм “Vision Du Monde”, и собствен финансов и доброволен принос на фондация ЗАЕДНО. ВАЖНО е да отбележим, че в процеса на създаване на всяка една градинка има вложен много голям дял доброволчески принос от страна на екипът на ЗАЕДНО, на директорите, учителите и родители от местните общности. Без всеотдайната подкрепа на местните общности, градинките никога нямаше да се случат.

В резултат на широката информационна и образователна кампания, която проведохме в последните години, много екипи от различни населени места от цяла България, инициират самостоятелно създаване на вкусни образователни градини. Те имат нужда от подкрепа на добра воля от страна на местните общини, частния бизнес, медиите и добоволните усилия на местните граждански организации и на всеки един от нас. Всяка форма на подкрепа добавя стойност в качеството на образованието на децата на България през 21 век. Благодарим ви!

 

Фондация ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие
 

Skype: zaedno.net
E-mail: [email protected]
Web: www.zaedno.net
Gardens of Learning: www.gradinka.zaedno.net

Вкусните градинки - най-мащабната доброволческа инициатива на родители, деца и учители в София за 2012 година.

 

"Вкусните градинки - уроци от Природата за всички" е проект на Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България за периода 2012 – 2013

Вкусните образователни градинки на София са вдъхновяваща история, в която повече от 3000 родители, деца и учители обединиха своите усилия и заедно промениха средата, в която живеят. Само за един сезон те отгледаха зелени оазиси в сърцето на големия град и създадоха реална възможност децата им да имат пълноценна среща и незабравими уроци от Природата.

Първите вкусни био-градинки станаха любима зелена класна стая за хиляди деца, родители и учители от София.

 

Всеки може да каже колко семки има в една ябълка,
но кой може да знае колко ябълки се крият в една единствена семчица...”

Създаването на вкусни образователни био-градинки е успешна иновативна практика за интегриране на нов подход в образованието за най-малките и хармонизиране на усилията на родители, учители и съмишленици при отглеждане и възпитание на децата на България.

Образователните "вкусни био-градинки" са дългосрочна иницатива на "Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие" за въвеждане на алтернативни подходи на учене чрез преживяване в детското образование. Също така това е добра практика, която има потенциала да обединява усилията на учители, родители и местната общност за изграждане на едно зелено, красиво, полезно и любимо място, където заедно с децата, ние всички учим най-скъпоценните уроци - тези на Природата.

Щастливи сме да споделим, че само за два сезона изградихме и вдъхновихме създаването на повече от 11 образователни био-градинки в едни от най-големите общински детски градини в гр. София. 

  ДОБРАТА НОВИНА е, че през 2012 година, екипът на фондация ЗАЕДНО, с финансовата подкрепа на Фондация «Америка за България», заедно с повече от 4000 деца, техните родители и учители, създадоха «вкусни образователни градинки» в десет общински детски градини в различни квартали на град София.
ДОБРАТА НОВИНА е, че този проект доказа, че е напълно достъпно, приятно и ценно за всички създаването на образователни вкусни градинки в сърцето на големия град.

 • “вкусните градинки” се превърнаха в красиви и любими “зелени класни стаи”, които осигуряват личната връзка и преживяване на Детето с Природата; развиват нагласа за здравословен начин на живот и хранене, и възпитават децата в отговорност и изследователски дух;
   
 • “вкусните градинки” показаха на практика, че са един лесен и достъпен за всички инструмент за "учене чрез преживяване" и  и неусетно станаха повод за позитивно общуване между деца, родители и учители и вдъхновиха инициативата за доброволчески принос на местната общност.

Pages

Subscribe to RSS - Проекти и събития

                                                              

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top