Проекти и събития

ВКУСНАТА ГРАДИНКА - уроци от природата за всички

ВКУСНАТА ГРАДИНКА е «зелена класна стая», в двора на детската градина или училището, в която децата, учителите и родителите получават безценни уроци директно от Природата, докато заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове. Тя е много популярна по света практика за интегрално екологично образование чрез преживяване и формиране на устойчиви навици и умения за живот.

В периода 2010 - 2018 г., ние от Фондация “ЗАЕДНО”, в партньорство с учители, експерти и образователни институции от цялата страна, създадохме повече от 30 “вкусни образователни био-градинки” в дворовете на общински детски градини в София, Бургас, Видин, Варна, Пловдив, Сливен и Балчик, където повече от 10 000 деца, техните родители и представители на местните общности, получиха безценни уроци по устойчив начин на живот, приложна екология и социални умения, докато заедно създаваха градинките си и се грижеха за отглеждане на богата и разнооразна реколта.

Повече от 500 учители, педагози, директори и членове на родителски настоятелства взеха активно участие в изграждането на био-градинките и провеждането на интерактивни мултидисциплинарни учебни занимания в тях.

Използвайки богатия опит, насоки и ресурси в областта на “ученето чрез преживяване сред ядивната градина”, споделени от големите образователни асоциации на САЩ, Великобритания и Австралия, както и собствения си практически опит, ние създадохме и споделихме с всички, колекция от полезни и практични ресурси, които подпомагат и развиват капацитета на учителите да използват “зелената класна стая на вкусната био-градинка” като инструмент за мултидисциплинарно обучение, базирано на принципите на ученето чрез лично преживяване и откривателския подход - http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/41

Ние сме дълбоко убедени, че “Вкусната биоградинкае форма на обогатяващо живота образование, чрез която се изграждат трайни умения и нагласи за устойчив начин на живот и спомага за пълноценното развитие на физическата, интелектуална и емоционална интелигентност на децата, младите хора и местните общности. Добрите резултати и позитивното въздействие, които наблюдавахме при работата с деца със специфични образователни потребности, ни дава увереност, че “вкусната био-градинка” може да бъде използвана и като терапевтичен и социализиращ инструмент с богат капацитет при работа с деца с физически и ментални увреждания, както и за деца, живеещи в среда на висок социален, етнически и икономически риск.

Вкусните градинки - най-мащабната доброволческа инициатива на родители, деца и учители в София за 2012 година.

 

"Вкусните градинки - уроци от Природата за всички" е проект на Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България за периода 2012 – 2013

Вкусните образователни градинки на София са вдъхновяваща история, в която повече от 3000 родители, деца и учители обединиха своите усилия и заедно промениха средата, в която живеят. Само за един сезон те отгледаха зелени оазиси в сърцето на големия град и създадоха реална възможност децата им да имат пълноценна среща и незабравими уроци от Природата.

Първите вкусни био-градинки станаха любима зелена класна стая за хиляди деца, родители и учители от София.

 

Всеки може да каже колко семки има в една ябълка,
но кой може да знае колко ябълки се крият в една единствена семчица...”

Създаването на вкусни образователни био-градинки е успешна иновативна практика за интегриране на нов подход в образованието за най-малките и хармонизиране на усилията на родители, учители и съмишленици при отглеждане и възпитание на децата на България.

Образователните "вкусни био-градинки" са дългосрочна иницатива на "Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие" за въвеждане на алтернативни подходи на учене чрез преживяване в детското образование. Също така това е добра практика, която има потенциала да обединява усилията на учители, родители и местната общност за изграждане на едно зелено, красиво, полезно и любимо място, където заедно с децата, ние всички учим най-скъпоценните уроци - тези на Природата.

Щастливи сме да споделим, че само за два сезона изградихме и вдъхновихме създаването на повече от 11 образователни био-градинки в едни от най-големите общински детски градини в гр. София. 

  ДОБРАТА НОВИНА е, че през 2012 година, екипът на фондация ЗАЕДНО, с финансовата подкрепа на Фондация «Америка за България», заедно с повече от 4000 деца, техните родители и учители, създадоха «вкусни образователни градинки» в десет общински детски градини в различни квартали на град София.
ДОБРАТА НОВИНА е, че този проект доказа, че е напълно достъпно, приятно и ценно за всички създаването на образователни вкусни градинки в сърцето на големия град.

  • “вкусните градинки” се превърнаха в красиви и любими “зелени класни стаи”, които осигуряват личната връзка и преживяване на Детето с Природата; развиват нагласа за здравословен начин на живот и хранене, и възпитават децата в отговорност и изследователски дух;
     
  • “вкусните градинки” показаха на практика, че са един лесен и достъпен за всички инструмент за "учене чрез преживяване" и  и неусетно станаха повод за позитивно общуване между деца, родители и учители и вдъхновиха инициативата за доброволчески принос на местната общност.

Pages

Subscribe to RSS - Проекти и събития

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top