“Вкусните градинки – уроци от Природата за всички” 2012 проект за създаване на 10 вкусни градинки в София

През 2011 година екипът на ЗАЕДНО създаде първата в София «вкусна образователна градинка». Вдъхновени от прекрасните резултати и големия интерес, който заявиха родители и учители към инициативата, с любезната подкрепа на Фондация «Америка за България», ние разработихме продължаващ проект, с който ще подкрепим десет общински детски заведения, за да изградят подобни «вкусни градинки» и да проведат серия от «вкусни уроци» с децата.

През 2012 годин с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” екипът на ЗАЕДНО в партньорство с десет детски столични градини ще разширят мрежата от вкусните градинки.

КАКВО е „Вкусната градинка“: образователен кът в двора на детската градина, в който децата, възпитателите и родителите заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове. Това е един прекрасен начин, по който «зелената» теория се превръща в житейска опитност, чрез игра и преживяване сред Природата.

ВКУСНАТА ГРАДИНКА или така наречената Еdible Garden in Kindergarden е много популярна по света практика за екологично образование чрез преживяване и формиране на трайни навици и умения за живот. А солидарните акции за изграждане и обгрижване на ВКУСНАТА ГРАДИНКА са едно прекрасно място за креативно общуване между децата и членовете на семействата и общността - те заедно учат, играят и общуват, преоткривайки тайните на Природата.


УЧАСТНИЦИ-ПАРТНьОРИ в проекта са десет общински детски градини на територията на гр. София, които бяха избрани след успешно участие в конкурс.

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: изградени «вкусни градинки» в десет общински детски заведения в гр. София, проведена серия от «вкусни уроци» с деца и родители, печатно издание Наръчник -методология за «вкусните градинки», образователен мултимедиен филм и популяризация на подхода на «вкусните градинки» сред образователните институции и широката общественост.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че с този проект ще добавим една позитивна и устойчива практика в усилията за обновяване на образователната ни система и най-вече в усилията за изграждане на хармонично развити и активни личности, за които опазването и грижата за околната среда не е просто модерната «зелена» идея, а цялостен стил и начин на живот; и че те ще имат необходимите качества и умения да реализират онези позитивни дейности, които ще доведат до подобряване качеството на живот на всички.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ по проекта, които екипът на ЗАЕДНО и партниращите организации ще реализират, за да бъдат постигнати целите на проект: «Вкусните градинки – уроци от Природата за всички»

ЕКСПЕРТНА, ТЕХНИЧЕСКА, ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА — през целия период на проекта екипът на Фондация «ЗАЕДНО» ще осигурява експертна, техническа и финансова подкрепа на партниращите организации при планиране, изграждане и поддръжка на градинките, както и консултации за провеждане на учебните модули, организацията на солидарните (доброволчески) акции с местната общност, връзки с медиите и интернет представяне на градинките.

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕКИПИТЕ НА «ВКУСНИТЕ ГРАДИНКИ» — през целия период на проекта всяка една от детските градини, партниращи в проекта, ще работи самостоятелно за планиране, изграждане и поддържане на своята «вкусна градинка», както и за провеждане на «вкусни уроци» с децата.

 

Март 2012: КОНКУРС И СЕЛЕКЦИЯ на партниращи организации - 10 (десет) държавни образователни институции на територията на София ще получат финансова помощ, за да изградят самостоятелно на свой терен био-градинки и ще проведат в тях серия от доброволчески и регулярни образователни сесии с децата.


РАЗВИТИЕ НА ГРАДИНКИТЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ МОДУЛИ

Март 2012: ОБУЧЕНИЕ и ПОДГОТОВКА на одобрените след конкурса екипи по време на еднодневен семинар за изработка на стратегически план за дейностите по реализиране на градинките — планиране, изграждане, поддържане и специален фокус върху мобилизиране на доброволческа общност, и провеждане на учебни занимания.

Март-Април 2012: ИНФОРМАЦИОННИ и МОТИВАЦИОННИ СРЕЩИ за представяне на проекта пред родителската общност и сформиране на локален доброволчески екип към всяка градинка.

Март-Май 2012: ПЛАНИРАНЕ и ИЗГРАЖДАНЕ на «вкусните градинки» — изработка на индивидуален проект за терена на вкусните градинки и изграждане на лехички, пътечки, инсталации за поливане, компостери и др.

Март- Май 2012: ИЗГРАЖДАНЕ на «вкусните градинки» чрез серия от СОЛИДАРНИ (доброволчески) акции на екипите на всяка от избраните детски градини, с помощта на местната общност (деца, родители, пенсионери, студенти)

Март-Май 2012: ИЗГРАЖДАНЕ на интерактивни образователни инсталации и табла (на тема еко-образование) към градинките, които ще подпомагат и обогатяват образователния процес и ученето чрез преживяване.

Април-Окт. 2012: ЗАСАЖДАНЕ И ОБГРИЖВАНЕ на «вкусните градинки» – индивидуално организиране и провеждане на поредица от интерактивни образователни модули и мероприятия с децата и местната общност.

Юни и Окт. 2012: ПРАЗНИЦИ НА ГРАДИНКИТЕ И ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – във всяка от учебните градинки ще бъдат реализирани поне по две големи събития за популяризация, набиране на последващо финансиране и изразяване на благодарност към цялата солидарна общност на градинката, широката общественост, медиите и представители на бизнес сектора.

 

РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА МЕТОДОЛОГИЯ и ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ


Май 2012- Февр 2013: РАЗРАБОТКА НА НАРЪЧНИК за изграждане и провеждане на учебни занимания «ВКУСНИ УРОЦИ В УЧЕБНАТА БИО-ГРАДИНКА» – превод и адаптиране на образователни материали и ресурси от опита по света, провеждане на регулярни учебни сесии в учебно и извънучебно време, с фокус върху включването и на родителите в учебния процес, изработка на Наръчник в печатен и електронен вариант.

Февр. 2013 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ, за анализ и представяне на постигнатите резултати и демонстрация на добрите практики в областта на алтернативното еко-образование за деца, с включена пресконференция, изложение, работна среща за обобщаване на опита, изработка на план за продължаващо и устойчиво развитие на «вкусните градинки».

Текущо ИНИЦИИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ И ЛОБИРАНЕ за устойчива интеграция на учебните градинки в образователната програма на държавните учебни заведения — участие в тематични събития и семинари, презентации и срещи с експерти от общинските и образователните институции, бизнес сектора и медиите, както и иницииране на нови био-градинки и развитие на партньорски взаимоотношения на местно и международно ниво със сродни образователни програми.

Март 2012 - Февр 2013: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ — изработка на печатни рекламно-образователни материали (флаери, картички, календар) в началото и средата на проекта, кратък мултимедиен филм и поддръжка на динамичен уеб сайт: www.gradinka.zaedno.net

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top