Конкурс за набиране на детски градини участници в проект "Вкусните градинки - уроци от природата за всички"

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за набиране на партниращи организации към проект: "Вкусните градинки – уроци от Природата за всички" на Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие” с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”


ИЗИСКВАНИЯ за участие в конкурса:

 • общински детски градини на територията на град София;
 • зелена площ от поне 50 кв.м. в двора на детската градина, която може да се ползва за отглеждане на „вкусна градинка” и е защитена от вандализъм;
 • активна родителска общност, която ще оказва съдействие при изграждане на градинката.

 

ПРЕДИМСТВА:

 • подкрепата и високата мотивация на целия екип на детската градина;
 • опит в областта на екологичното и неформалното образование;
 • желание да научите, развиете и интегрирате нови дейности и подходи в работата си;
 • готовност за участие в надграждащите дейности на проекта – като напр. заснемане на мултимедиен клип, популяризация сред медиите и разработка на печатно издание с методология на "вкусните уроци";

КРАЕН СРОК за кандидатстване: 12 март 2012

ПРОЦЕДУРА за кандидатстване:

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради големия брой детски градини заявили интерес, екипът на ЗАЕДНО си запазва правото да се свърже за интервю само с кандидатите, успешно преминали първия кръг на конкурса.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

относно ролята на детските градини, които ще партнират в проект: „Вкусните градинки – уроци от Природата за всички”

 

АНГАЖИМЕНТ на детската градина-партньор:

 • избор на терен от поне 50 кв. метра за градинка след консултация със специалист;
 • план-график на дейностите за изграждане и уроци във «вкусната градинка»;
 • текущ дневник на всички дейности по проекта;
 • изграждане и грижа за градинката - засаждане, поливане, събиране на реколтата;
 • подготовка и провеждане на «вкусни уроци» с децата;
 • мобилизиране на родителската общност и съвместна работа с нея;
 • открити уроци и Празници на градинката с общността.

ПОДКРЕПА - детските градини одобрени за партньори-участници в проекта,
ще получат подкрепа под формата на:

 • обучение и подготовка на двама души от екипа, и консултаци през целия период;
 • материали, инструменти и семена, необходими за изграждане и развитие на «вкусната градинка» според предварително изработен план-проект;
 • експертна продкрепа при планиране на градинката;
 • методологическа подкрепа при организиране на доброволчески акции с родителите и местната общност и подготовка на обяви, покани и др.;
 • информационни материали (табели, покани, постерчета за събития);
 • материали за провеждане на откритите уроци и Празниците на «вкусната градинка»;

ДЕЙНОСТИ, с които ще съдейства екипът на ЗАЕДНО:

 • обучение за представители на екипите от детските градини-партньори;
 • експертна подкрепа при изработка на план-проект на градинката;
 • закупуване и доставка на необходимите материали, инструменти и семена;
 • изработка и печат на информационни табели и цветтни покани за събитията;
 • ресурси, информация и преводна литература, която ще е необходима;
 • заснемане на филм и фото-изложба, която ще остане за детската градина;
 • медийно отразяване на проекта;

ЗА КОНТАКТ:

Елена Анастанова - GSM: 0887.002.964
Мария Димитрова - GSM: 0889.429.165
Skype: zaedno.net
E-mail: [email protected]
Web: www.zaedno.net

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top