Подкрепяме 20 нови образователни градинки за сезон 2021, включете се и вие

Скъпи приятели и партньори,

С радост споделяме, че благодарение на вашата подкрепа, със средствата събрани от DMS кампанията #DMS GRADINA и закупените от вас печатни книжки с "Наръчник за Вкусната градинка" и Дизайн-карти за вкусна и красива градина, екипът на Фондация ЗАЕДНО, ще подкрепи експертно и финансово обучението и създаването на 20 нови образователни градинки в цяла България, както и в българското училище в Кипър. Градинките наричаме "екоцентрични", защото ще бъдат планирани, създадени и отглеждани според принципите на екосистемният (екоцентричен) дизайн подход на Пермакултурата.


Кампанията Екоцентрични образователни градини, реализираме заедно с Фондация Екоцентрик и техния българо-германски проект за отговорно потребление и устойчиво хранене Консумувай. Работим също в партньорство с колегите от Хранкооп и Фермерските пазари в България, Проект "Достъп до добра храна", Сдружение Натуралистично и образователните институции - детски градини, училища, професионални гимназии, екипите на читалища и НПО от цялата страна.

Кампанията стартира с Конкурс, който поведохме в края на 2020 г. заедно с Фондация Екоцентрик. В началото разполагахме с финансови да подкрепим създаването на десет образователни градини. В течение на времето, с финансовата подкрепа на Проект "Достъп до добра храна" успяхме да осигурим подкрепа за още пет организации. Всяка организация получава по 500 лв. за закупуване на материали и инструменти за изграждане на градинките, както и експертна и техническа подкрепа от наша страна, обучение, ресурси и текущи консултации за планиране, дизайн, създаване на градината и провеждане на образователни занимания с учениците (децата) в нея.

В рамките на Конкурса за участие през септ. 2020 г., получихме 58 изключително силни и мотивирани кандидатури на училища, гимназии, читалища и неправителствени организации от цяла България и бяхме щастливи да видим, че има голям интерес и висока мотивация за създаване на образователни градини към детските градини и училищата в цялата страна.

В резултат на събраните средства през кампанията #DMS GRADINA за "Наръчник за вкусната градинка", тази пролет общо 50 учители и образователни институции ще получат екземпляр от изданието, и ще получат експертна подрепа за планиране и създаване на образователна градина на техен терен, ако започнат работа по създаване.

Екипът ни има капацитет да подкрепи експертно всички кандидатствали организации. Финансовата стойност на една образователна екоцентрична градина е от 500 до 2000 лв.

Ако имате желание да подкрепите създаването на нови образователни градини и създаването на ресурси в помощ на учителите, може да го направите чрез дарение чрес #DMS GRADINA или като си закупите "Наръчник за Вкусната градинка" и Дизайн-карти за вкусна и красива градина.

 

Тук може да видите организациите, които подкрепяме за създаването на екоцентрични образователни градини:

 1. Детска градина „Детски свят”, гр. Враца
 2. Детска градина №90 „Веса Паспалеева“, район „Надежда“, гр.София
 3. Сдружение „Сфери”, гр. София
 4. Средно училище „Панайот Волов“ гр. Шумен
 5. Иновативно средно училище 81 “Виктор Юго”, гр. София
 6. Професионална гимназия“Петър Парчевич”, гр. Раковски
 7. Детска градина „Калина”, гр. Сливен
 8. Лесотехнически университет, гр. София
 9. Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина
 10. Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра
 11. Народно Читалище “Напредък-1903”, с. Ветринци
 12. Средно училище „Св.св.Кирил и Методий”, гр.Димово
 13. Средно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
 14. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
 15. Детска градина № 3 "Зорница", гр. Хасково
 16. Родна стряха, българско училище в Кипър
 17. етска градина "8-ми март", гр. Троян
 18. Детска градина "Десислава", гр. Пловдив
 19. Образователна градина "Заедно", с. Плана
 20. в процес на уточняване


------

Информация за Конкурса, проведен септември - октомври 2020 г.

Конкурс за малки проекти за създаване на образователни градинки “КонсУмувай” е част от проект “КонсУмувай: Х като храна” на Фондация ЕкоЦентрик и немската организация JANUN и се финансира от Германската фондация за околна среда (DBU). Реализира се благодарение на експертната подкрепа на Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие" и Солидарната мрежа на вкусните образователни градинки с партньорството на Хранкооп и Сдружение “Натуралистично”.

ДОПУСТИМИ участници в конкурса са детски градини, училища, университети, читалища, неправителствени организации, които разполагат с пространство за създаване и поддържане на образователна градинка.

ПРЕДИМСТВА за участниците

Мотивация за участие.

 • Опит и добри практики в областта на екологичното и неформалното образование.
 • Готовност за участие в он-лайн (zoom) обучителен семинар и серия от подкрепящи лекции и консултации.
 • Желание за научаване, развитие и интегриране на нови педагогически методи и подходи в преподавателската работата.
 • Готовност за обмен на знания, опит и ресурси.
 • Готовност за популяризиране на проекта сред местните медии и сред други образователни институции.


ВРЕМЕВА РАМКА за КАНДИДАТСТВАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ на проект

 • Изпращане на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – до 30.09.2020 г.
 • Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА – до 15.10.2020 г. на страницата на http://konsumuvai.org. Организаторите си запазват правото да се свържат единствено с одобрените участници.
 • Подписване на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ – до 22.10.2020 г.
 • Предоставяне на ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА от организаторите – до 22.10.2020 г.
 • Участие на 1-2 човека от екипа в он-лайн обучителен семинар – 29.10.2020 г.
 • Период за ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта – от 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г.
 • Срок за ОТЧИТАНЕ – до 15.07.2021 г.


ПОДКРЕПА за реализиране на проектите

 • Финансова подкрепа до 500 лева, която включва фиксирани разходи, необходими за изграждане и развитие на образователна градинка съгласно одобрен бюджет.
 • Предоставяне на специализирано онлайн обучение и текуща подкрепа.
 • Предоставяне на обучителни ресурси за изграждане и поддържане на екоцентрична градинка и обучителни дейности за отговорно потребление.
 • Подкрепа при планиране, създаване и отглеждане на екоцентрична градинка с използване на природни и органично чисти материали.
 • Грамота за образователната организация и членство в Солидарна мрежа на вкусните градинки. Удостоверение за участие.


АНГАЖИМЕНТИ на победителите в конкурса

 • Предварителна самоподготовка по предоставени обучителни ресурси.
 • Активно участие в онлайн обучение на 29.10.2020 и консултации от ноември, 2020 г. до март, 2021 г.
 • Редовна комуникация с екипа на Конкурса и обмен с участниците.
 • Екологосъобразно изграждане и грижа за образователната екоцентрична градинка – засаждане, поливане, събиране на реколтата.
 • Ангажиране в проекта на поне 20 участника – учители, обучители, родители и деца.
 • Провеждане на образователни занимания в градинката.
 • Изготвяне на клип от снимки или видео, което представя работата по развитие на градинката – от началния етап до крайния резултат.
 • Изготвяне на заключителен доклад и на финансов отчет на проекта. 

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top