Форма за ЗАЯВКА за участие в семинар / консултация - сезон 2020 г.

ВКУСНАТА ГРАДИНКА е «зелена класна стая», в двора на детската градина или училището, в която децата, учителите и родителите получават безценни уроци директно от Природата, докато заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове. Тя е много популярна по света практика за интегрално екологично образование чрез преживяване и формиране на устойчиви навици и умения за живот, и спонтанно развитие на устойчиви местни общности.

По случай навършване на 10 години успешно развитие на кампанията "Вкусната образователна градинка - уроци от Природата за всички",
през 2020 и 2021 г., екипът на Вкусните образователни градинки ще подкрепи безвъзмездно капацитета на детските учебни заведения (детски градини и училища) от цялата страна, като проведе серия от практически семинари, работилници и консултации по следните теми:
 
  • Как да създадем и поддържаме лесно Вкусна образователна градинка?
  • Как да превърнем Вкусната градинка в Растяща класна стая - откривателско учене и игри за развите на множествената интелигентност?
  • Как да използваме Вкусната градинка като естествена среда за изграждане на подкрепяща се общност от деца, родители и учители?
 

Събитията са ориентирани към директори, учители, родители от общински образователни институции от цялата страна, които работят с деца в предучилищна и начална степен, както и с деца със специални образователни потребности.

Практическите работилници са подходящи и за екипи, които вече имат изградени Вкусни градинки и искат да обогатят своя опит с нови идеи за образователни занимания и игри за откривателско учене.

Провеждането на семинарите и консултациите ще става по индивидуална заявка и интервю с кандидатите, и ще се провеждат в удобен за всички формат – виртуално или директно на терен. При твърде голям брой кандидати, организаторите си запазват правото да приложат процедура за селекция и времеви график.

 

Участниците в събитията ще получат колекция полезни материали и насоки, продължаваща експертна подкрепа за техните проекти, както и специална отстъпка при закупуване на някое от ресурсните печатни издания - Наръчник за създаване на Вкусна образователна градинка и комплект Дизайн-карти за откривателско учене във Вкусната градинка.

При желание, моля попълнете Формата за заявка на интерес по-долу.

****

ФОРМА ЗА ЗАЯВКА НА ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР / КОНСУЛТАЦИЯ НА ТЕМА: "Вкусната градинка - уроци от природата за всички", сезон 2020-2021 г.

Моля, допишете изречението: Искам да участвам в тренинг семинара, защото....

                                                              

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: vkusnata.gradinka@gmail.com

Go to top