Конкурс за малки проекти "Създаване на образователни екоцентрични градинки"


Конкурс за малки проекти за създаване на образователни градинки “КонсУмувай” е част от проект “КонсУмувай: Х като храна” на Фондация ЕкоЦентрик и немската организация JANUN и се финансира от Германската фондация за околна среда (DBU). Реализира се благодарение на експертната подкрепа на Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие" и Солидарната мрежа на вкусните образователни градинки с партньорството на Хранкооп и Сдружение “Натуралистично”.

ДОПУСТИМИ участници в конкурса са детски градини, училища, университети, читалища, неправителствени организации, които разполагат с пространство за създаване и поддържане на образователна градинка.

ПРЕДИМСТВА за участниците

 • Мотивация за участие.
 • Опит и добри практики в областта на екологичното и неформалното образование.
 • Готовност за участие в он-лайн (zoom) обучителен семинар и серия от подкрепящи лекции и консултации.
 • Желание за научаване, развитие и интегриране на нови педагогически методи и подходи в преподавателската работата.
 • Готовност за обмен на знания, опит и ресурси.
 • Готовност за популяризиране на проекта сред местните медии и сред други образователни институции.

ВРЕМЕВА РАМКА за КАНДИДАТСТВАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ на проект

 • Изпращане на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – до 30.09.2020 г.
 • Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА – до 15.10.2020 г. на страницата на http://konsumuvai.org. Организаторите си запазват правото да се свържат единствено с одобрените участници.
 • Подписване на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ – до 22.10.2020 г.
 • Предоставяне на ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА от организаторите – до 22.10.2020 г.
 • Участие на 1-2 човека от екипа в он-лайн обучителен семинар – 29.10.2020 г.
 • Период за ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта – от 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г.
 • Срок за ОТЧИТАНЕ – до 15.07.2021 г.

ПОДКРЕПА за реализиране на проектите

 • Финансова подкрепа до 500 лева, която включва фиксирани разходи, необходими за изграждане и развитие на образователна градинка съгласно одобрен бюджет.
 • Предоставяне на специализирано онлайн обучение и текуща подкрепа.
 • Предоставяне на обучителни ресурси за изграждане и поддържане на екоцентрична градинка и обучителни дейности за отговорно потребление.
 • Подкрепа при планиране, създаване и отглеждане на екоцентрична градинка с използване на природни и органично чисти материали.
 • Грамота за образователната организация и членство в Солидарна мрежа на вкусните градинки. Удостоверение за участие.

АНГАЖИМЕНТИ на победителите в конкурса

 • Предварителна самоподготовка по предоставени обучителни ресурси.
 • Активно участие в онлайн обучение на 29.10.2020 и консултации от ноември, 2020 г. до март, 2021 г.
 • Редовна комуникация с екипа на Конкурса и обмен с участниците.
 • Екологосъобразно изграждане и грижа за образователната екоцентрична градинка – засаждане, поливане, събиране на реколтата.
 • Ангажиране в проекта на поне 20 участника – учители, обучители, родители и деца.
 • Провеждане на образователни занимания в градинката.
 • Изготвяне на клип от снимки или видео, което представя работата по развитие на градинката – от началния етап до крайния резултат.
 • Изготвяне на заключителен доклад и на финансов отчет на проекта.

За въпроси и информация: konsumuvai@gmail.com

                                                              

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: vkusnata.gradinka@gmail.com

Go to top