Европейски проект GardensToGrow разработва образователна платформа за градинките

Меню: 

Умната градинка в детския научен музей МУЗЕЙКО, България е една от петте демонстрационни образователни градини, създадени в рамките на европейскя проект GARDENStoGROW, съфинансиран от европейската програма Erasmus+. В проекта са включени водещи организации от четири държави – Италия, Северна Ирландия, Испания и България, сред които Детски музеи, детски градини, университети и изследователски центрове.

Основни цели на проекта са създаването на демонстрационни образователни градини, както и разработването на виртуална платформа с практически курсове, включващи методически указания за преподаватели и възпитатели от детски градинии и начални училища, свъзрани с изграждането и поддръжката на демонстрационни зеленчукови градинки по места.

Прилагането на практика на дейностите по проекта ще направи възможно децата на възраст между 0 и 6 години да усвоят основни, граждански и мултидисциплинарни умения.

Предвидено е образователните градини, създадени в рамките на партньорските структури по проект GARDENStoGROW да се превърнат в средища, където градинарството и знанието за него е основна тема на срещи, обмяна на опит и вдъхновение за деца, учители и семейства.

Проектът е базиран на четири интелектуални постижения IO 1-4:

  • IO1 GARDENStoGROW Inventory: Опис на образователните зеленчукови градини, открити в училищата и други организации, включително подробности за изискванията и нуждите от обучение и умения за учители и училищни мениджъри, които биха искали да създават зеленчукови градини в своите училища;
  • IO2 GARDENStoGROW Методологически насоки: общи методически указания за разработване на градинарски материали за обучение и курсове по градинарство за учители, които работят с деца в предучилищна възраст;
  • IO3 GARDENStoGROW Образователни материали и курс на обучение: градинарски материали за обучение и курсове по градинарство за учители, които работят с деца в предучилищна възраст;
  • IO4 Иновативни практики, подпомагащи ученето, на достъпни цени, инклузивни и отворени за всички образователни зеленчукови градини за най-малките (Early Childhood Education and Care ECEC): онлайн каталог от препоръки и най-добри практики за разработване на образователни градини, които да се впишат в концепцията за създаване на гостоприемни и достъпни места за учене.

GARDENStoGROW ще включва и две обучителни дейности: една в Италия – Explora и една в Обединеното кралство – South West College; 4 повтарящи се събития за разпространение и популяризиране на резултатите от проучванията, 4 международни срещи по проекта и 5 дейности по управление и изпълнение на проекта.

Продължителност на проекта: 01/09/2017-29/02/2020 (30 месеца).

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top