ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ... с 4, 5 и 6-ти Принцип на Пермакултурния дизайн

Всяко едно действие или явление ни носи ценен урок – той може да бъде относно това как да подредим градинката или как да посадим растенията, но може и да бъде свързан с по-ефикасния начин на общуване и работа заедно. Вкусната био-градинка може да се превърне в прекрасна ЛАБОРАТОРИЯ НА ЖИВОТА, в която грешките също се посрещат позитивно, тъй като в тях се крият мъдрост и знания, които по-рано са убегнали от нашето внимание.

Този принцип е насочен преди всичко към нас самите като отговорни участници в процеса на създаване на живота на земята и сред хората.

Важно е да се научим да се вглеждаме спокойно и осъзнато в ефекта от грешките, които правим.
Забележете, в естествената Природна среда, никога няма наказани и виновни. Природата непрестанно създава многообразие от жизнени форми, тя неуморно прави своите  експерименти и нововъведения, и също така - коригира своите творения по един много любяш и съвършен начин – не като ги наказва, акато ги усъвършенства, като развива техните положителни и продуктивни страни и минимизира дефектите и слабите страни. Това е начинът да създадем устойчиви личности, устйчиви общности и устойчви системи за живот.Да се учим от грешките, да подкрепяме, онов, което е успешно и да усъвършенстваме, нещата, които не са добре развити.

Спокойно, мъдро и осъзнато да посрещаме обратната връзка, която получаваме и смело и креативно да правим следващи опити и експерименти. Никога да не губим високата цел, която сме си поставили – да създадем условия за УСТОЙЧИВ НАЧИ НА ЖИВОТ – за себе си, за поколенията и за цялата планета.

Да се вслушваме в думите на страничните наблюдатели, да оценяваме и възприемаме всички добри идеи и познания, които те имат. Да сме отворени и гъвкави да променим собствената си гледна точка, за да я разширим и обогатим.

Този принцип е посветен на нашата отвореност да чуваме другите, а не само себе си, да търсим отговори за грешките, да еспериментираме и намираме най-добрите начини за взаимодействие с околния свят.

 

Това е петият принцип на Пермакултурния дизайнер

Избирам да Работя с Природата, а не срещу нея

Природата е най-добрия учител на човека и най-разумно би било да й помагаме да регенерира силите си, вместо да ги изчерпваме. Днес ние живеем в свят, в който много от  естествените връзки са прекъснати, използвавме огромно количество ресурси, които се изчерпват без възможност за тяхното възстановяване. Какво можем да направим днес, за да възстановим една хармонична система на живот, в която ние хората – да задоволяваме собствените си нужди, без да ограбваме безнадеждно ресурсите на бъдещите поколения.
Достатъчно е да се обърнем към Природата и да видим как тя се справя с отглеждането на 8 милиарда и 400 хиляди различни животински вида. РЕЦИКЛИРАНЕ се нарича процесът, с който мъдрата Земя, успява да осигури процъфтващ живот на милиардите живинки по цялото земно кълбо.

Използване на възобновяеми ресурси и услуги, рециклиране, пре-използване и също – трансформиране на използвани вече ресурси са неща, които всеки един от нас може да приложи в ежедневието си по един много лесен начин.

РЕЦИКЛИРАНЕ и многократно използване на твърдите битови отпадъци
КОМПОСТИРАНЕ – връщане на биологичните отпадъци в цикъл на разграждане и предвръщане в плодородна почва
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ПРИРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ – слънчева светлина, вятър, силата на гравитацията, силата на водата, въздуха и силата на човешката общност.

Парадоксът на нашето време, е че именно органични отпадъци и материали, които ни създават най-сериозни проблеми с тяхното депониране, са едно от най-големите богатства за човечеството, които гарантират здравословната храна на трапезата, а и храната изобщо, защото след стигане до ниво на ерозирала почва регенерирането й е изключително труден и бавен процес.

 

“Представете си един свят, в който нищо не се изхвърля и нищо не се губи; вещества и енергия се завъртат в безкраен кръговрат и отпадъците се превръщат в полезна суровина” проф. Гюнтер Паули

Скритият потенциал на това, което възприемаме като боклук може всъщност да създава енергиен обмен на хранителни вещества в една жива система. В природата не съществува такова нещо като боклук, там всичко се преобразява и преминава през различни физически и химични фази. Този принцип е посветен на вниманието на човека към намирането на употреба на всяко нещо, което го заобикаля и чрез свързването му с други поддържащи жизнената енергия елементи. Той акцентира върху преустановяването на обичайното мислене за много неща, като за отпадъци. Например, какво е компостът? Органичната маса, която всеки произвежда ежедневно, преобразена в много богата на минерали и микроелементи почва, с която да се подхрани ядливата растителност, която отглеждаме. Това е завършен енергиен цикъл и то с ресурс, който обичайно се оставя да изтече между пръстите и всъщност нанесе повече щети, отколкото облаги като се смеси с други т.нар. отпадъци.

Интересен факт е, че естествената природа не съществуват отпадъци. Единствено човешките творения могат да бъдат наречени отпадъци.

Според концепцията на Джеф Лоутън, пермакултурен дизайнер
Отпадък (боклук) това са ресурси, които не са правилно усвоени и е прекъсната жизнената верига на преработка на суровините

 

 

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top