ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ: с първите три Принципа на Пермакултурния дизайн

Наблюдавам ПРИРОДАТА около мен:

  • Излизам от вкъщи и се разхождам наоколо
  • Наблюдавам - дърветата и растенията, птиците
  • Опитвам се да разбера какви са тези дървета - бор, елха, липа, кестен...
  • Излизам навън и откривам поне три красиви неща
  • Търпеливо и с обич наблюдавам хората, които са около мен, изучавам техните характери, навици и нужди

"Грижа за земята" включва осъзнатата грижа за живота и устойчивото развитие на цялата природа, като източник на всичко живо на планетата, за чието здраве и равновесие хората биха могли да допринасят с прости и достъпни решения.

Грижата за земята е първата етика в Пермакултурата и тя е насочена към грижата за почвата, която съдържа всички природни елементи в себе си и гарантира живота на Земята. Сигурно знаете, че плодородният хумусен слой, които осигурява храна за всички живи същества, включително на хората е само 1/100 от повърхността на цялата планета.

В резултат на необмислената индустриална намеса на човечеството в последните столетия са загубени и в момента се унищожават огромни площи от земната повърхност, чрез застрояване и  индустриално земеделие, което води до ерозия, отравяне и парников ефект. Плодородната, чиста и пълноценна почва е най-голямото богаство на Земята, което ние хората трябва да съхраним, да възстановимв и създадем, там, където е изгубено, и да оставим в наследство на децата си и бъдещите поколения изобщо.

Състоянието на почвата пряко влияе на състоянието на водата и въздухът. В същото време тя е единственото нещо в природата, което може драстично да бъде повлияно от човека – в добра или пагубна посока, чрез отделянето на въглерода от нея в атмосферата.

Ние от малки сме научени, че почвата е мястото, от което събираме реколта – храната, с която се храним. Но колко често се замисляме, че преди да получим храната си от Земята, от почвата, ние трябва да се погрижим за нея – да я обогатим, да я изчистим, да я съживим?

Науките, които се отнасят към тази етика са много, но тя е най-силно повлияна от действията на три от тях - Ландшафтната архитектура, Екологията и Земеделието. Тяхното обединение е и стартовата позиция за така широко разпространеният и практикуван днес Пермакултурен дизайн.

Чрез изследването на природата и намирането на взаимовръзките, които действат в нея Пермакултурата използва множество стратегии, техники и практики за регенерирането на почвата, постоянното й ново изгражане и дълготрайно използване.

Това е втората ЕТИКА на Пермакултурния дизайн и тя се отнася до запазването и пълноценното развитие на живота на човешкия род. Тази етика ни напомня, колко е  важно да се погрижим за физическото, ментално, емоционално и душевно здраве и благоденствие на себе си и хората, с които живеем на тази планета. Това означава да залагаме мисълта, както за земята, така и за хората в дизайните, за да осигурим грижа, която е устойчива във времето и през вековете ще повлияе позитивно на бъдещите поколения.

Осъзнатото запазване, пречистване и използване на природните ресурси, както и тяхното целенасочено претворяване (като например създаването на плодородна почва, задържането и запазването на питейната вода, опазване на биоразнообразието и хранителните видове) е част от човешката грижа за настоящите и бъдещите поколения. Това е и естествената връзка между първите две етики на Пермакултурата..

Грижата за хората, като етика, се отнася и до създаването на здрави социални взаимоотношения. Хармоничното развитие на личността е цел на човешкия живот и ако искаме да живеем устойчиво, щастливо и пълноценно, ние сме длъжни да отделим време и внимание, за да се погрижим за своето здраве и благоденствие по начин, които ще бъде едновременно подходящ за нас и за хората, с които живеем – нашата общност.

Грижата за здравословна среда на живот, храненето, взаимодействието, работата и развитието на талантите са ключови за устойчивото продължение на човешкия род. Също толкова важно е и стимулирането на всестранното развитие като процес на учене през целия живот за придобиване на богата палитра от познания и умения, така както в природата свързва всичко. С този пример ще сме способни да изградим стабилни общности, които осигуряват необходимата закрила и подкрепа на най-уязвимите си членове и създават равновесие.

 

Това е втората ЕТИКА на Пермакултурния дизайн и тя се отнася до запазването и пълноценното развитие на живота на човешкия род. Тази етика ни напомня, колко е  важно да се погрижим за физическото, ментално, емоционално и душевно здраве и благоденствие на себе си и хората, с които живеем на тази планета. Това означава да залагаме мисълта, както за земята, така и за хората в дизайните, за да осигурим грижа, която е устойчива във времето и през вековете ще повлияе позитивно на бъдещите поколения.

Осъзнатото запазване, пречистване и използване на природните ресурси, както и тяхното целенасочено претворяване (като например създаването на плодородна почва, задържането и запазването на питейната вода, опазване на биоразнообразието и хранителните видове) е част от човешката грижа за настоящите и бъдещите поколения. Това е и естествената връзка между първите две етики на Пермакултурата..

Грижата за хората, като етика, се отнася и до създаването на здрави социални взаимоотношения. Хармоничното развитие на личността е цел на човешкия живот и ако искаме да живеем устойчиво, щастливо и пълноценно, ние сме длъжни да отделим време и внимание, за да се погрижим за своето здраве и благоденствие по начин, които ще бъде едновременно подходящ за нас и за хората, с които живеем – нашата общност.

Грижата за здравословна среда на живот, храненето, взаимодействието, работата и развитието на талантите са ключови за устойчивото продължение на човешкия род. Също толкова важно е и стимулирането на всестранното развитие като процес на учене през целия живот за придобиване на богата палитра от познания и умения, така както в природата свързва всичко. С този пример ще сме способни да изградим стабилни общности, които осигуряват необходимата закрила и подкрепа на най-уязвимите си членове и създават равновесие.

Действия, с които изпълняваме тази етика:,

  • Грижа за себе си – всестранно развитие, учене през целия живот, пълноценно общуване с другите поколения
  • Грижа за децата – безопасност, образование, подкрепа, пълноценност, развитие на всички сетива и таланти
  • Грижа за родителите и семействата
  • Грижа за хармонично развитие и взаимна подкрепа в местната общност

Теми, които са свързани с изпълнението на тази етика: здравословно хранене, природосъобразен начин на живот, безопасност и здраве на мястото за живот (чист въздух, среда свободна от формалдехиди и индурстриални химикали), достъп до образование, културни ценности и услуги през целия живот, възможности за пълноценна работна среда и справедливи условия на труд.

 

 

 

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top