Дизайн за устойчив начин на живот

ДИЗАЙН ЗА УСТОЙЧИВ НАЧИН НА ЖИВОТ - най-завладяващата наука на нашето време

Знаете, ли че планетата ни има достатъчно ресурси и възможности, за да може всеки един човек да живее пълноценно и щастливо в красива и чиста  околна среда?

А знаете ли, че вече е създадена професията, която ни дава идеи и начини да създаваме решения, с които може да спасим живота, хармонията и красотата нашата планета. 

Наричат я ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙН (Permacuture Desgin)

Това е модерна научна система от принципи, практики и техники, която хората по цял свят изучават, прилагат и постигат невероятни резултати.

Пермакултурният дизайн е разработен в пустините на Австралия и джунглите на Тасмания, преподава се като учебна дисциплина в стотици елитни университети и колежи в Америка, Австралия и Великобритания и се практикува от хора на различна възраст, във всяко кътче на планетата ни.

В сърцето на пермакултурния дизайн и практика стоят няколко "основни ценности" или етични норми, които остават постоянни, независимо от моментното състояние и независимо от това дали ще се създават градски системи или системи за търговия, дали земята, за която се полага грижа е само една сакия или цяла гора. Тези основни ценности са обобщени така:

ПЕРМАКУЛТУРНИЯТ ДИЗАЙН обхваща 7-те основни сфери на човешката дейност. Той е основан на 3-те базови Етики, вдъхновен е от 12-те Принципи на действие и отношение, предлага ни 21 Добродетели  и стотици техники, подходи и примери от истинския живот, с които можем да намерим решение и на най-безнадеждните проблеми на нашето време, да променим позитивно и творчески света, в който живеем.

ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙНЕР ще бъде най-търсената професия през 21 век  >>>

Пермакултурният дизайн, също така, е начин на мислене и стил на живот, с които всеки един от нас може да създаде света, за който мечтае - тук и сега, независимо от възрастта, образованието или населеното място...

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ: с първите три Принципа на Пермакултурния дизайн

Наблюдавам ПРИРОДАТА около мен:

 • Излизам от вкъщи и се разхождам наоколо
 • Наблюдавам - дърветата и растенията, птиците
 • Опитвам се да разбера какви са тези дървета - бор, елха, липа, кестен...
 • Излизам навън и откривам поне три красиви неща
 • Търпеливо и с обич наблюдавам хората, които са около мен, изучавам техните характери, навици и нужди

"Грижа за земята" включва осъзнатата грижа за живота и устойчивото развитие на цялата природа, като източник на всичко живо на планетата, за чието здраве и равновесие хората биха могли да допринасят с прости и достъпни решения.

Грижата за земята е първата етика в Пермакултурата и тя е насочена към грижата за почвата, която съдържа всички природни елементи в себе си и гарантира живота на Земята. Сигурно знаете, че плодородният хумусен слой, които осигурява храна за всички живи същества, включително на хората е само 1/100 от повърхността на цялата планета.

В резултат на необмислената индустриална намеса на човечеството в последните столетия са загубени и в момента се унищожават огромни площи от земната повърхност, чрез застрояване и  индустриално земеделие, което води до ерозия, отравяне и парников ефект. Плодородната, чиста и пълноценна почва е най-голямото богаство на Земята, което ние хората трябва да съхраним, да възстановимв и създадем, там, където е изгубено, и да оставим в наследство на децата си и бъдещите поколения изобщо.

Състоянието на почвата пряко влияе на състоянието на водата и въздухът. В същото време тя е единственото нещо в природата, което може драстично да бъде повлияно от човека – в добра или пагубна посока, чрез отделянето на въглерода от нея в атмосферата.

Ние от малки сме научени, че почвата е мястото, от което събираме реколта – храната, с която се храним. Но колко често се замисляме, че преди да получим храната си от Земята, от почвата, ние трябва да се погрижим за нея – да я обогатим, да я изчистим, да я съживим?

Науките, които се отнасят към тази етика са много, но тя е най-силно повлияна от действията на три от тях - Ландшафтната архитектура, Екологията и Земеделието. Тяхното обединение е и стартовата позиция за така широко разпространеният и практикуван днес Пермакултурен дизайн.

Чрез изследването на природата и намирането на взаимовръзките, които действат в нея Пермакултурата използва множество стратегии, техники и практики за регенерирането на почвата, постоянното й ново изгражане и дълготрайно използване.

Това е втората ЕТИКА на Пермакултурния дизайн и тя се отнася до запазването и пълноценното развитие на живота на човешкия род. Тази етика ни напомня, колко е  важно да се погрижим за физическото, ментално, емоционално и душевно здраве и благоденствие на себе си и хората, с които живеем на тази планета. Това означава да залагаме мисълта, както за земята, така и за хората в дизайните, за да осигурим грижа, която е устойчива във времето и през вековете ще повлияе позитивно на бъдещите поколения.

Осъзнатото запазване, пречистване и използване на природните ресурси, както и тяхното целенасочено претворяване (като например създаването на плодородна почва, задържането и запазването на питейната вода, опазване на биоразнообразието и хранителните видове) е част от човешката грижа за настоящите и бъдещите поколения. Това е и естествената връзка между първите две етики на Пермакултурата..

Грижата за хората, като етика, се отнася и до създаването на здрави социални взаимоотношения. Хармоничното развитие на личността е цел на човешкия живот и ако искаме да живеем устойчиво, щастливо и пълноценно, ние сме длъжни да отделим време и внимание, за да се погрижим за своето здраве и благоденствие по начин, които ще бъде едновременно подходящ за нас и за хората, с които живеем – нашата общност.

Грижата за здравословна среда на живот, храненето, взаимодействието, работата и развитието на талантите са ключови за устойчивото продължение на човешкия род. Също толкова важно е и стимулирането на всестранното развитие като процес на учене през целия живот за придобиване на богата палитра от познания и умения, така както в природата свързва всичко. С този пример ще сме способни да изградим стабилни общности, които осигуряват необходимата закрила и подкрепа на най-уязвимите си членове и създават равновесие.

 

Това е втората ЕТИКА на Пермакултурния дизайн и тя се отнася до запазването и пълноценното развитие на живота на човешкия род. Тази етика ни напомня, колко е  важно да се погрижим за физическото, ментално, емоционално и душевно здраве и благоденствие на себе си и хората, с които живеем на тази планета. Това означава да залагаме мисълта, както за земята, така и за хората в дизайните, за да осигурим грижа, която е устойчива във времето и през вековете ще повлияе позитивно на бъдещите поколения.

Осъзнатото запазване, пречистване и използване на природните ресурси, както и тяхното целенасочено претворяване (като например създаването на плодородна почва, задържането и запазването на питейната вода, опазване на биоразнообразието и хранителните видове) е част от човешката грижа за настоящите и бъдещите поколения. Това е и естествената връзка между първите две етики на Пермакултурата..

Грижата за хората, като етика, се отнася и до създаването на здрави социални взаимоотношения. Хармоничното развитие на личността е цел на човешкия живот и ако искаме да живеем устойчиво, щастливо и пълноценно, ние сме длъжни да отделим време и внимание, за да се погрижим за своето здраве и благоденствие по начин, които ще бъде едновременно подходящ за нас и за хората, с които живеем – нашата общност.

Грижата за здравословна среда на живот, храненето, взаимодействието, работата и развитието на талантите са ключови за устойчивото продължение на човешкия род. Също толкова важно е и стимулирането на всестранното развитие като процес на учене през целия живот за придобиване на богата палитра от познания и умения, така както в природата свързва всичко. С този пример ще сме способни да изградим стабилни общности, които осигуряват необходимата закрила и подкрепа на най-уязвимите си членове и създават равновесие.

Действия, с които изпълняваме тази етика:,

 • Грижа за себе си – всестранно развитие, учене през целия живот, пълноценно общуване с другите поколения
 • Грижа за децата – безопасност, образование, подкрепа, пълноценност, развитие на всички сетива и таланти
 • Грижа за родителите и семействата
 • Грижа за хармонично развитие и взаимна подкрепа в местната общност

Теми, които са свързани с изпълнението на тази етика: здравословно хранене, природосъобразен начин на живот, безопасност и здраве на мястото за живот (чист въздух, среда свободна от формалдехиди и индурстриални химикали), достъп до образование, културни ценности и услуги през целия живот, възможности за пълноценна работна среда и справедливи условия на труд.

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Дизайн за устойчив начин на живот

                                    

Site Map

Ресурси

 • Създаване на градинка
 • Отглеждане на реколта
 • Солидарна общност
 • Уроци и занимания
 • Пермакултура

Контакти

Go to top