ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА 2011 - пилотен проект

Първата вкусна био-градинка създадохме през 2011 година с доброволния труд на екипът на Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие" и с финансовата подкрепа на Фондация "Екообщност" и Фондация "Чалз Стюът Мот" по програма "Място за живот 2011"

В рамките на този проект ние реализирахме серия от СОЛИДАРНИ АКЦИИ за изграждане на градинката – ще адаптираме, оживим и превърнем в привлекателно място за градинарстване, учене и игра, най-изоставената част от задния двор на детската градина. Ще сглобим дървени цветно-билкови градинки и класическа зеленчукова градина с компост и инсталация за събиране на дъждовна вода; проведохме много УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ – или класна стая на открито, в която заедно с децата и родителите ще изучаваме изкуството да си отгледаш градина и да се храниш здравословно. В процеса на работа, учене и игра, ще разработим; обучителни модули за алтернативно, забавно, креативно еко-образование, както за децата, така и за възрастните – възпитатели, трейнери, родители ; създадохме ВИДЕО КЛИП “ГРАД НА МЕЧТИТЕ – КАК СИ НАПРАВИХМЕ ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА В СОФИЯ ” - кратко филмче, проследяващо основните стъпки в изграждането на Био-градинката; изградихме този УЕБСАЙТ - за споделяне, обмен на ресурси и добри практики за ВКУСНИ ГРАДИНКИ; • написахме ОН-ЛАЙН ПЪТЕВОДИТЕЛ “КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА” - вдъхновяващ онлайн наръчник с инструкции, игри от модулите, интервюта на участниците, снимки и практични съвети за всички, които биха искали да направят подобни градинки.

С тази първа вкусна градинка ние искрено си пожелахме да вдъхновим

 • ПОЯВАТА НА ОЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВКУСНИ ГРАДИНКИ из цяла София
 • СОЛИДАРНА ОБЩНОСТ от приятели и съмишленици на градинката, които ще продължат да я поддържат и развиват и ще вдъхновяват и нови градинки
 • ПОЗИТИВНА НАГЛАСА И ОСЪЗНАТО ОТНОШЕНИЕ към грижата за околната среда и здравословното хранене у децата, родителите и възпитателите

ЗАЩО ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНА Е УНИКАЛНА?

 • ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА е иновативен образователен инструмент с огромен потенциал и стратегия, която помага на възпитателите да обединят много и различни теми и да ги предоставят на децата по един интерактивен, лесен за реализация и
 • изключително атрактивен начин.
 •  
 • ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА е място за споделяне на общата грижа за растенията, място за осъзнаване и преживяване на ценността на храната, възможност за култивиране на навици за здравословно хранене и опознаване на процесите в Природата. Тя е неограничен ресурс на идеи, възможности за позитивно общуване и култивиране на позитивни ценности за живота.

ЗАЩО ВКУСНАТА ГРАДИНКА Е ТАКА ЛЮБИМА и СКЪПО-ЦЕННА ЗА ВСИЧКИ НАС?

 • Защото с изграждането на първата вкусна био-градинка градинка в София въвеждаме социална иновация в подкрепа на алтернативното образование за деца и възрастни. То включва учене чрез преживяване и трайно изгражда позитивни качества и креативна нагласа към света, в който живеем.
 • Със създаването на учебната био-градинка, ще добавим една лесна, атрактивна и устойчива практика в усилията за изграждане на хармонично развити и активни личности, за които опазването и грижата за околната среда не е просто модерната «зелена» идея, а цялостен стил и начин на живот.
 • Заедно с децата ние всички ще се радваме на първата солидарна трапеза, на която заедно ще празнуваме и ще хапнем от съвместно отгледаната био-салата от домати, краставици и пиперки.

А НАЙ-СКЪПОЦЕННАТА РЕКОЛТА, която сезон след сезон ще култивираме във вкусната био-градинка – това са красивите цветове и плодове на качествата, които ще узреят в децата – единствената ни надежда за бъдещето – това са любознателност, търпение, последователност, доброта, внимание, толерантност и любяща грижа към околните и Природата, уважение към всичко живо, както и едно осъзнато и благодарно отношение към храната и трудът, положен за нейното създаване.

Искрено се надяваме, че идеята за ВКУСНАТА ГРАДИНКА, след изпълнение на нейния първи експериментален сезон, ще излезе от двора на ЦДГ 93 в кв. Лозенец, и неиното послание ще стигне до сърцата и съзнанието на колкото се може повече ръководители на учебни
заведения, граждански групи, родители, възпитатели и... спонсори.

ПАРТНЬОРИ и СЪМИШЛЕНИЦИ на вкусната био-градинка са:

 • ЦДГ N93 “Славейче”
 • НЧ “Бъдеще Сега
 • Слоу Фууд България; Българска Асоциация Биопроизводители
 • Родителско настоятелство “Св. Мина”
 • Био-динамична ферма “Къщата с бамбука”
 • Био-ферма “Мало Пещене”

Екипът на ВКУСНАТА ГРАДИНКА е отворен за нови приятели, съмишленици и партньори – ако идеята ви харесва – потърсете ни!

ЗА КОНТАКТ:

Мария Димитрова - GSM: 0889.429.165

Елена Анастанова - GSM: 0896.860.640


ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО – ОБЩУВАНЕ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ

Skype: zaedno.net
E-mail: [email protected]
Web: www.zaedno.net

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top