Дневник на дейностите на вкусната био-градинка - сезон 2014

 

Февруари  2014 г.

 • Проведени две работни срещи с Лиляна Иванова от Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие
 • Оформяне на родителски кът на проекта във централна сграда
 • Оформяне на родителски табла в групите във филиал бл. 209
 • Оформени кътове за децата в групите
 • Родителски срещи по групи за запознаване с идеите на проекта
 • Проведени уроци с децата от всички групи за запознаване с пермакултурните принципи, за подготвяне на почва и засяване на семена
 • Работна среща с екипа на ОДЗ 13 „Детска радост” – Варна
 • Изготвяне на работен проект на био-градинката – разположение на лехите, форма, ориентация
 • Получени дарения за био-градинката – 6 куб. м. почва и дървен материал за оформяне на повдигнатите лехи
 • Закупени подходящи за деца инструменти за обработване на почва
 • Подготовка на проекто-предложение за участие в Конкурс

14 -21 март 2014 г.

 • Среща и обучение чрез демонстрация с Краси в неговата Пермакултурна градина с. Орешак заедно с ОДЗ 13 – Варна и – Балчик – 14 март, участвали 12 учители
 • Засяване на семена от чушки, камби (жълти и червени) в 4б група - 19.03.2014, участвали 25 деца
 • Как се порастват семената – наблюдение на посевите в групите
 • Организирана акция за изграждане на повдигнатите лехи на 20 март, участвали 40 души – учители, администрация, пом. възпитатели и родители и децата

 

24 - 28 март 2014 г.

 • Засяване на семена в ІІ б група, участвали 25 деца
 • Засаждане на арпаджик, лук, чесън моркови, здравец и невен в био-градинката -  участвали 3 групи (62 деца), учители
 • Подготвени табелки за различните посеви от децата от ІV а гр.
 • Оформяне на билкова спирала, участвали 3 родители, служители от ДГ
 • Как се порастват семената – наблюдение на посевите в групите, отразяване на промените в дневниците на групите
 • Закупен био-тор от производител в с. Брестак
 • Наторяване на повърхностния слой в повдигнатите лехи
 • Закупени  компостер, лейки и др. материали за обслужване на дейностите в градинката
 • Ежеседмично обновяване на информацията на родителското табло

4 -13 април 2014 г.

 

 • Засаждане на семена – дейността продължава по групи
 • Как поникват семената – интерактивни уроци за най-малките
 • Наблюдение на посевите – по групи
 • Срещи с родители - дейността продължава по групи
   

 

 

Първи семенца в СВЕЖАТА вкусна био-градинка на ОДЗ 10 "Приказка", Варна from zaedno.net on Vimeo.

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top