Развитие на сетивата във вкусната био-градинка

Всички градини могат да стимулират сетивата. Някои градини стимулира сетивата в по-голяма степен, отколкото други. В сензитивните градини, растения и други проектни елементи са избрани с намерението да се стимулират зрението, мириса, слуха, допира, и вкуса.

Някои сетивни градини са посветени специално на един елемент, като ароматизираща градина. Други може да се фокусират върху няколко сетива, с отделни секции посветена на всяко сетиво. Третият подход е смес, която отразява всички сетива в цялата градина.Обучение на сетивата

Сетивата играят изключително важна роля през целия ни живот, но тяхното най-активно развитие протича в периода от 2.5 до 5 годишна възраст. Децата по един естествен начин общуват с околната среда основно чрез техните сетива и по този начин те развиват и усъвършенстват своите сетивни възприятия за виждане, чуване, обоняние, вкус, докосване, и др., и по този начин чрез експериментиране и опитване те изучават чрез преживяване средата, в която живеят.

В нашия интелект няма нищо, което преди това не е било част от сетивния ни опит, които сме придобили чрез нашите сетива. Това е естествения начин, по който човешките същества изучавайки околната среда чрез сетивата си, изграждат и развиват своята интелигентност и пълноценно разбиране за света, в които живеят. Процесът на развитие на сетивата започва в най-ранно детство и продължава през целия човешки живот. Периода на детството е най-сензитивния период, в които развитието на сетивата протича най-динамично и тяхното развитие е решаващо за пълноценното развитие на интелектуалната и емоционална интелигентност на личността.

Според Мария Монтесори обогатената среда е ключов фактор за пълноценното развитие на детето в най-ранна възраст.

Сензитивните периоди според Мария Монтесори не само фокусират ума на детето върху отделни елементи на околната среда, по време на тях, детето установява и усъвършенства определени функции на съзнанието. Също така всяко дете преминава през определени сензитивни периоди, когато се усъвършенстват сетивата. Именно за този период са създадени Сензитивните материали за работа. Те не само отговарят на естествения интерес на детето към сетивните възприятия, но също така те са създадени да стимулират проявлението на сетивата и да усъвършенстват тяхното функциониране.


ДЕСЕТТЕ СЕТИВА според Мария Монтесори

Сетивата събират информация от околната среда и нейните стимули и я предават на мозъка. Има десет фундаментални сетива познати на експерименталната психология:

ВИЗУАЛНО сетиво (способността на виждаме). Неговия орган са очите. В очите има различни органи, които отговарят за въприемането на светлината, цвета, движението, формата и разстоянието.

АКУСТИЧНО сетиво (способността да възприемаме звуци, чуването): Органът, които отговаря за акустичното сетиво са двете уши. Чуването е свързано с възприемане на различни аспекти на звука – наличие на звук и липса на звук (тишина), както и различаването на различни звуци – музика, човешки глас, шум, различни тонове и тяхната сила.

ОБОНЯНИЕ – способността да улавяме различни миризми – Органът, който отговаря за обонянието е носът. Има четири основни качества, които нашето обоняние може да разпознае – нежно, неприятно, изгоряло и люто.

ВКУС – органът, който отговаря за вкуса е езикът. Ние усещаме вкусът за горчиво в задната част на език, вкусът за сладко от двете страни на езика, вкусът за кисело на върха на езика, а соленото по повърхността на целия език. Меко – твърдо

УСЕЩАНЕ ЗА ДОПИР – усещането за допир е много важно за детето защото то е много зависимо от него. Неговите устни и устата са особено чувствителни. Тактилните усещания варират от много нежно до грубо.

МУСКУЛНА СЕТИВНОСТ – сетивността на мускулите ни дава възможност да осъзнаваме различните части на тялото си и също прави възможни движенията на тялото. Тя също така формира основата на мускулната памет – като напр. Способността да караме колело, ски, кънки, плуването и др., Мускулната сензитивност не е локализирана в една или друга част на тялото, тя е общата сензитивност, която се формира при мускулните движения, които се извършват в мускулната мрежа по цялото тяло.

ЧУВСТВО ЗА СТЕРЕО ВЪЗПРИЯТИЕ – това е т.нар, сетивност на слепия човек, тя позволява тактилната и мускулната сетивност да се комбинират в едно цяло и ни помага да осъзнаваме и възприемаме обемни, три-измерни обекти.

ТЕРМИЧНА СЕТИВНОСТ – усещането, което ни помага да регистрираме температурата. Това са клетки разположени по цялото тяло. Те идентифицират температурната разлика от много топло до много студено.

УСЕЩАНЕ ЗА ТЕГЛО (baric sence) – способността ни да регистрираме различното тегло на предметите. Отново – за това сетиво отговарят клетки, които са разположени по цялото тяло. Те идентифицират качествата на теглото от много леко до много тежко.

УСЕЩАНЕ ЗА БОЛКА – това е комбинирана информация получавана от органи разположени по цялото тяло, върху кожата, както и във вътрешните органи. Има два вида усешане за болка – от пробождане и от натиск.


РАЗВИТИЕТО НА СЕТИВАТА Е ТОЛКОВА ВАЖНО, защото:

  • подпомага естественото развитие на детето и му дава усещане за собствена идентичност и усещане за сигурност в средата
  • осигурява основите за учене по един подреден начин, който подкрепя психологическото и неврологично развитие на детето
  • способността за преживяване и осъзнаване на сетивата по време на сензитивните периоди е качество, което се натрупва и остава дори след отминаване на съответния сензитивен период за детето.
  • честото повторение и упражняване на сетивата довежда до тяхното развитие и усъвършенстване
  • децата развиват собствената си сила за наблюдение чрез упражняване на внимание и концентрация
  • сензитивните материали подкрепят авто-ученето и себепознанието

 

 

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top