ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за подкрепа на мини-проекти за създаване на вкусни образователни градинки в пет общински детски градини в България

 

В рамките на нов проект за надграждане капацитета на вкусните био-градинки, като образователна практика с голям потенциал, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Конкурс за финансова и експертна подкрепа на мини-проекти за създаване на вкусни образователни градинки от ново поколение.

 

Конкурсът се реализира от Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие”, в рамките на проект "Солидарна мрежа на вкусните образователни био-градинки в България", с финансовата подкрепа на Конфедерация Щвейцария, чрез “Фонд за реформи свързани с гражданското общество”, и ще подкрепи финансово и експертно пет мини-проекта за създаване на демонстрационни вкусни образователни градинки и разработване на образователни модули за провеждане на интерактивни занимания с деца и родители през 2013 и 2014 г.

 

Повече информация за концепцията на “Вкусните био-градинки” ще намерите на адрес: www.gradinka.zaedno.net

 

ИЗИСКВАНИЯ за участие в конкурса:

 • Общински детски градини на територията на България (без София-град);

 • Зелена площ от поне 50 кв.м. в двора на детската градина, която може да се ползва за „вкусна био-градинка”;

 • Налична активна родителска общност, която ще оказва съдействие при създаване на градинката;

 • Готовност и наличен капацитет на екипите на детските градини да работят по иновативна технология за обучение чрез преживяване, да разработват ново учебно съдържание и да участват в обмен на знания, опит и ресурси в рамките на партньорска мрежа на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ на национално ниво.
   

ПРЕДИМСТВА за участниците:

 • Мотивацията за участие на целия екип на детската градина;

 • Опит и добри практики в областта на екологичното и неформалното образование;

 • Желание да научите, развиете и интегрирате нови дейности и подходи в работата си с децата;

 • Готовност за участие в надграждащите дейности на проекта – като например заснемане на фото моменти от заниманията в градинката, популяризация на проекта сред местните медии и други образователни институции, участие при разработка на колекция от "вкусни уроци" за работа с децата и местната общност.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за мини-проект:

 

 • Изпращане на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕнай-късно до 20 октомври 2013 г.

Формулярът за участие се получава по е-мейл след попълване на Формата за Заявка на интерес

 • ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ след оценка на формулярите за участие – до 31 октомври 2013 г.
 • Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ от конкурса: до 11 ноември 2013

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

За участниците в конкурса, които ще разработват мини-проекти за вкусни био-градинки
в рамките на проект: “Солидарна мрежа на вкусните образователни био-градинки в България”, 2013-2014
 

ВАЖНО: Ако планирате да кандидатствате за мини-проект за създаване на демонстрационна вкусна био-градинка, моля предварително да се запознаете с концепцията за ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА (www.gradinka.zaedno.net ) и също с Наръчникът за учене чрез преживяване във Вкусната Био-Градинка (www.gradinka.zaedno.net/toolkit ). Тези материали ще ви запознаят с идеята и процесът, през който ще трябва да минете и вие, ако бъдете избрани за финансиране на мини-проекта.

 

АНГАЖИМЕНТИ на детската градина-партньор:

 • избор на подходящ терен от поне 50 кв. метра за градинка;

 • изготвяне на план-график на дейностите за изграждане и уроци във «вкусната градинка»;

 • поддържане на текущ дневник на всички дейности по проекта;

 • изграждане и грижа за градинката - засаждане, поливане, събиране на реколтата;

 • подготовка и провеждане на пълен цикъл «вкусни уроци» с децата;

 • мобилизиране на родителската общност и съвместна работа с нея;

 • провеждане на открити уроци и Празници на градинката с общността;

 • комуникация и координация с екипа на Фондация ЗАЕДНО;

 • изготвяне на снимков и визуален материал от ключови етапи и моменти на проекта;

 • изготвяне на текстови, визуални и финансови доклади и отчети в рамките на мини-проекта;

 • принос към националната мрежа на Вкусните био-градинки чрез споделяне и обмен на успешни практики, опит и ресурси, и партньорска работа работа в мрежа на национално ниво.

ПОДКРЕПА - детските градини, одобрени за реализиране на мини-проекти, ще имат задача да реализират всички етапи на изграждане и провеждане на учебни занимания в демонстрационна образователна вкусна био-градинка и също така да участват като партньори в изграждане на Мрежата на вкусните био-градинки в България. За тази цел те ще получат следната експертна и финансова подкрепа в рамките на 2830 лева, която включва фиксирани разходи за:

 • Материали, инструменти и семена, необходими за изграждане и развитие на «вкусната градинка» според предварително изработен план-проект;

 • Оборудване за оформяне на “зелена класна стая” с маси и пейки в непосредствена близост до учебната био-градинка;

 • Интерактивен модул за работа с децата “Градинка в сандъче” - www.gradinka.zaedno.net/box

 • Информационни материали – рекламна табела, покани за акции и материали за откритите събития;

 • Материали за провеждане на откритите уроци и Празниците на «вкусната градинка».

 

ЕКИПЪТ НА ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО ще оказва методологическа и техническа подкрепа през целия период на мини-проекта, в следните дейности:

 • Координация и логистика на мини-проекта на местно ниво;

 • Обучение и подготовка на екипа в началото на проекта, експертна подкрепа и текущи консултации през целия период;

 • Консултации и подкрепа при планиране и отглеждане на учебната градинка с прилагане на методите на био-динамично земеделие и елементи на пермакултурния дизайн за устойчив начин на живот;

 • Методологическа подготовка и ресурси за провеждане на учебни занимания с децата;

 • Подкрепа и материали при организиране на доброволчески акции с родителите и местната общност;

 • Изготвяне и доставка на печатни информационни и образователни материали и ресурси, фото изложба за провеждане на откритите уроци и Празниците на «вкусната градинка»;

 

За въпроси и информация, моля
пишете на: е-мейл:
[email protected]

www.gradinka.zaedno.net

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top