Образователна платформа и стратегически ресурси създадени в рамките на проекта GardensToGrow

Свободно достъпна е колекцията от стратегически ресурси създадени в рамките на европейскя проект GARDENStoGROW, съфинансиран от европейската програма Erasmus+. В разработка на тези материали участие взеха експерти и водещи организации от четири държави – Италия, Северна Ирландия, Испания и България, сред които Детски музеи, детски градини, университети и изследователски центрове.

Основни цели на проекта бяха създаването на демонстрационни образователни градини, както и разработването на виртуална платформа с практически курсове, включващи методически указания за преподаватели и възпитатели от детски градинии и начални училища, свъзрани с изграждането и поддръжката на образователни градинки по места.

Полезни ресурси:

1.       Съвети за разработване и провеждане на приобщаващи обучителни дейности;

2.       Бланка за наблюдение и саморефлексия във връзка с приобщаването  при провеждане на учебни дейности. Идентифицирани са категории за наблюдение – внимание, вербално поведение, невербално поведение, координация между възрастните, вид дейност, подреждане на групата, инструкции на учителите, роля на детето и учителя;

3.       Каталог с основни болести  при някои от най-разпространените култури в образователната градина и съвети за тяхното отстраняване и превенция;

4.       Публикация на тема: „Образователните градини като инструмент за холистично образование на „ума, сърцето и ръцете” – предизвикателство или императив на съвременното образование“ , която разглежда многобройните предимства на образователните градини. Представени са изследвания, доказателства и примери от практиката, връзка с приоритетите на глобални, европейски и национални политики. Документът може да бъде от полза за учители и ръководители в сферата на формалното и неформално образование, които кандидатстват за финансиране за образователни градини, тъй като предоставя солидна обосновка за прилагането на модела.

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top