ОДЗ №59 ”Елхица”, кв.Младост 3, София

Детска градина “Елхица” № 59 (odz59.com) е общинска детска градина, в която се възпитават и отглеждат 310 деца, сред които и 2 специализирани групи за работа с общо 27 деца със СОП.

В „Елхица“ децата имат разнообразна образователна среда, която осигурява хармоничното развитие на ума, ръцете и сърцето на децата чрез културно-образователни програми основани на народното творчество и българския фолклор, специализирани образователни зали, площадки и инсталации.

Практиката на “Вкусната образователна градинка” въведохме през 2012 година, когато с подкрепата на Фондация ЗАЕДНО, АМБ и Родителската общност, създадохме интерактивната зона на “вкусна градинка” в която децата, заедно с учителите и родителите, заедно полагат грижи и отглеждат собствена вкусна реколта от зеленчуци, ароматни билки и красиви цветя.

“Вкусната градинка” е дълготрайна инсталация в двора на детската градина, изработена изцяло от естествени материали (дърво), която се състои от няколко повдигнати лехички изпълнени с плодородна почва  и зона с дървени маси, пейки и дъска за визуализация за изследователско учене и наблюдение на градинката.

Идеята за Вкусната градинка бързо спечели сърцата и подкрепата на целия ни екип. Градинката планирахме и създадохме заедно в рамките на няколко солидарни акции с участието на учителите, децата, родителите и приятели от местната общост. От 2012 година до днес, зоната на Вкусната градинка се поддържа и развива с подкрепата на Родителската общност и учителите, и всички деца участват в сезонните грижи.

Вкусната градинка е богат образователен инструмент и стимулиращо всички сетива пространство, където от 2012 година до днес реализираме множество образователни, културни и терапевтични занимания.
 

 
 
УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА ПО ВСИЧКО
 
Заниманията във Вкусната градинка се провеждат от март до ноември навън в градинката, а във студените месеци децата планират, рисуват, изучават семенцата и живота на растенията вътре в класната стая.

Във Вкусната градинка децата получават уникален шанс да развиват пълноценно тялото, ума и емоциите си, да култивират нови умения и жизнен опит докато общуват лично с природата и околните докато заедно работят по подготовка на лехите и пътечки, засаждане, пресаждане, поливане, плевене, мулчиране, компостиране, наблюдение, изследване, опознаване на живота на цялата екосистема, четене на книжки, изучаване на песнички и народни ритуали и традиции свързани със земята и плодородието.

ВКУСНАТА ГРАДИНКА КАТО ЗОНА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Заниманията във Вкусната градинка, помага на децата децата да развият множество умения и компетентности:

  • да се движат координирано и целенасочено, да развиват пълноценно своите сетива и речников капацитет (почистване, окопаване, наторяване, засаждане, грижи за растенията)
  • да полагат грижи и да носят отговорност (поливане, плевене, връзване на пълзящите растения, отстраняване на вредители)
  • да учат директно от природата и личния си опит – в градинката децата извършват наблюдения и практически задачи и експерименти, правят своите изводи и достигат до теорията от учебното съдържание.
  • да обменят и споделят впечатления и емоции, общувайки по различни теми докато работят над обща позитивна цел – отглеждането на изобилна и вкусна реколта.
  • да работят и да живеят заедно - работейки заедно в градинката, решавайки най-разнообразни ситуации и проблеми, децата спонтанно се научават да работят заедно, да се координират помежду си, да се подкрепят, да споделят ресурси (инструменти, семена, лейки) и също – когато спорят, да изразяват своето мнение, да уважават гледната точка на другия, заедно да търсят общи решения на проблемите, с които се сблъскват.
  • да пребивават в състояние на естествено спокойствие и удовлетворение - изключително интересен е фактът, че когато работят в градинката, и децата и възрастните, спонтанно навлизат състояние на радост и откривателско вълнение, което многократно увеличава капацитета им да усвояват нови умения, идея и качествено подобрява общуването и намалява агресията. След занимания във Вкусната градина и децата и учители са много по-спокойни, комуникативни и взаимно подкрепящи се.
  • да споделят с околните радостта, красотата и вълнението си - по време на работа в градинката, при напълно самостоятелен режим, докато децата работят в концентрирано и щастливо състояние започват спонтанно да пеят народните песни, които са изучавали, като постепенно увличат цялата група, което за нас е индикатор за висока степен на хармонизиране както на отделната личност така и на цялата група.
  • умения за устойчив начин на живот в общността у всяко дете се изгражда и чрез участието в народните традиции и ритуали свързани със земята и плодородието (Благовец, Лазаровден, Еньовден) и Празник на реколтата и изобилието (октомври).ГРАДИНА КАТО СЛЪНЦЕ - СЪЗДАДЕНА С ПОДКРЕПАТА НА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ:

Идеята за Вкусната градинка много бързо и лесно печели сърцата както на учителите, така и на родителските общности – те с радост участват в солидарните акции за планиране и създаване. И постепенно тези креативни срещи, стават повод за създаване на приятелска общност от различни поколения – това повишава позитивния дух на цялата детска градина, а за децата е наистина безценно да виждат, да общуват и да работят заедно с всички свои любими хора.

В същото време, Вкусната градинка предоставя терен за спонтанно и изпълнено с радост мултидисциплинарно обучение по различни теми на предметното знание и STEM, и е отлична зона за провеждане на диференцирано преподаване (защото много и най-разнообразни жизнени процеси протичат едновременно и в реално време), където всяко дете има възможност за лично преживяване и опит с живата екосистема, и съответно получава подкрепа, информация и насоки за нивото на което се намира.

УРОЦИ И ПОДКРЕПА ОТ ПРИРОДАТА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

При работа с деца със СОП, заниманията с живата природа (докосването до почвата, растенията, цветовете и ароматите на живата градинка), дава богата палитра от възможности за стимулиране на сетивата и стабилизиране на емоциите, и дава отлични терапевтични резултати.


ГРАДИНАТА КАТО РАСТЯЩА КЛАСНА СТАЯ ЗА МАЛКИТЕ И ЗА ГОЛЕМИТЕ

Чрез работата с градината самите ние научихме, че най-добрият начин да образоваме децата как да работят в екип и да живеят заедно, е чрез личния пример, като самите ние изградим общност, която е фокусирана да създава и се грижи за нещо, което е красиво, живо и устойчиво – нашата вкусна образователна градинка. Научихме, че децата могат  с лекота да научат безброй интересни и вълнуващи уроци от природата “по всичко”, също както и ние възрастните.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - ОДЗ №59 ”Елхица”, кв.Младост 3, София

Контакти

Ако ви харесва идеята. Ако и вие искате да направите вкусна био-градинка и във вашата детска градина, училище или квартал... Ако искате да се включите в СОЛИДАРНА АКЦИЯ за изработване на градинката. Ако желаете да споделите ресурси, опит, знание в тази област, пишете ни, и ние ще се свържем: [email protected]

Go to top